Posted on Leave a comment

Dirty, Filthy Lyer / Vuile, Vieze Leugenaar

I whispered to me

The only one listening

My arm around my shoulder

Disconsolately colder

I dream about me

Who loves me

But I wake up and I

Let me cry cold tears

Next to my grave

The only one who cared about me

Was I

That dirty, filthy lyer

I yearn to

Gormandize your love

But not enough

I die most prematurely

Ik fluisterde tegen mij

De enige die luisterde

Mijn arm om mijn schouder

Troosteloos kouder

Ik droom over mij

Die van mij houdt

Maar ik wordt wakker en ik

Laat mij koude tranen huilen

Naast mijn graf

De enige die om mij gaf

Was ik

Die vuile vieze leugenaar

Ik hunker naar

Jou liefde bunker ik naar binnen

Maar niet genoeg

Ga ik veel te vroeg dood

19th of November 1992

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.